Inleiding

Als organisatie van de Rijk Zwaan Loop hechten wij veel belang aan de privacy van onze deelnemers. Daarom zijn wij graag transparant over welke gegevens wij over u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens bewaren en hoe wij deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. In dit Privacy Statement lichte wij graag aan u toe welk privacy beleid wij voeren.

1.      GDPR / AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

2.      Definitie persoonsgegevens

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens in de context van de dienstverlening van de Rijk Zwaan Loop?

 • Persoonsgegevens
  • Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon
  • Hieronder vallen: naam, e-mailadres, persoonlijk huisadres, rekeningnummer
 • Pseudo persoonsgegevens (indirect identificeerbare persoonsgegevens)
  • Niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon zonder aanvullende informatie

 

3.      Verwerking persoonsgegevens

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Dit doen wij op basis van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen.

 

4.      Welke gegevens slaat Rijk Zwaan Loop op en met welk doel?

Zoals u zult begrijpen, slaat de Rijk Zwaan Loop gegevens van haar deelnemers op. Het doel van Rijk Zwaan Loop bij het opslaan van de gegevens van de deelnemers is haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

Persoonlijke gegevens t.b.v. het vastleggen van het verwerken voor het startbewijs en uitslagenverwerking.

 • In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:
  - naam
  - e-mailadres
  - vast en/of mobiel telefoonnummer
  - adres, postcode en plaats
 • - soort deelname 

Doel:
Deze gegevens hebben wij nodig om alle afspraken die betrekking hebben op het uitvoeren van onze diensten vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de opdrachtbevestigingen van de deelnemers van de Rijk Zwaan Loop.

Persoonlijke gegevens t.b.v. de financiële administratie en facturatie

 • In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, zijn de volgende gegevens geen rechtspersoon gegevens, maar gegevens van een natuurlijk persoon:
  - naam
  - e-mailadres
  - vast en/of mobiel telefoonnummer
  - adres, postcode en plaats
  - bankrekeningnummer

Doel:
Deze gegevens hebben wij nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te kunnen maken.

5.      Hoe houden we uw data veilig?

De Rijk Zwaan Loop streeft er uiteraard naar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Kantoorautomatisering:
De Rijk Zwaan Loop werkt met Jouwweb als website support pakket. Hierin worden online uw gegevens opgeslagen als u contact met ons opneemt.

Bij inschrijving van uw deelname worden uw gegevens verwerkt door Inschrijven.nl en Mollie en iDeal.

Inschrijven.nl verzorgd voor ons de inschrijvingen en Mollie de iDeal betalingen.

 • Gegevens die opgeslagen worden, geeft u zelf uiteraard aan. Het is mogelijk dat bij Jouwweb of Inschrijven.nl de volgende gegevens verwerkt zijn:
  - naam
  - e-mailadres
  - vast en/of mobiel telefoonnummer
  - adres, postcode en plaats
  - bankrekeningnummer

6.      Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Rijk Zwaan Loop de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

7.      Protocollen met betrekking tot de GDPR

Voor de uitvoering van de procedures, die binnen de wettelijke bepalingen van de GDPR vallen, zijn protocollen opgesteld. Deze protocollen hebben betrekking op gegevens van natuurlijke personen en zijn o.a. gericht op het beantwoorden van onderstaande vragen.

 • Waar en hoe kan de betrokkene vragen om inzage, rectificatie en/of het wissen van persoonsgegevens (right to be forgotten)?
 • Waar en hoe kan de betrokkene klachten indienen of bezwaar maken?

 

Antwoord:
Betrokkene dient een e-mail met daarin het concrete verzoek te sturen naar het volgende

e-mailadres: info@rijkzwaanloop.nl. Aan een dergelijk verzoek zal door de Rijk Zwaan Loop vervolgens binnen 14 dagen voldaan worden.

8.      Datalekken

In het geval van een datalek wordt dit intern vastgelegd en zal de Rijk Zwaan Loop binnen 72 uur na kennisneming overwegen of er een wettelijke verplichting is voor het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).

9.   Locatie Privacy Statement

Dit Privacy Statement kunt u tevens vinden op de website van de Rijk Zwaan Loop via onderstaande link: https://rijkzwaanloop.nl/privacy-statement

10.   Wijzigingen in het Privacy Statement

Indien de Rijk Zwaan Loop mocht besluiten haar privacy beleid aan te passen, worden de wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement is gedaan op: 19 augustus 2022.